Interactive Partners

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

3IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa al. Jana Pawła II 26/1019 00-133 Warszawa KRS: 0000413428 NIP: 5252528766 zwana dalej Administratorem

2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem dostępu do strony www.interactivepartners.pl?

To tzw. dane internetowe obejmujące następujące informacje: odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Administratora, w tym godzina i czas trwania sesji, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Administrator dane urządzenia końcowego.

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni.

Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii

4. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi ADMINISTRATOR zawarł umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Administrator dba związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie do nas.

5. Podstawy przetwarzania danych

 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów serwisu internetowego;
 • wyrażona zgoda: np. na zapis i odczyt plików cookies;
 • prawnie uzasadnione interesy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, rozliczalności oraz prowadzenia statystyk oglądalności stron przez ADMINISTRATORA

Dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb abonentów, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

6. Cel przetwarzania danych.

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie dostępu do treści zamieszczonych na www.interactivepartners.pl rozliczalności, bezpieczeństwa świadczenia usług elektronicznych.

7. Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 • dane transmisyjne obejmujące datę, godzinę połączenia, adres urządzenia końcowego oraz informacje o akcjach podjętych na stronach www.interactivepartners.pl.

8. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami ww. danych osobowych są podmioty hostujące strony www (Zenbox Sp. z o.o.).

9. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w ramach serwisu www.interactivepartners.pl:

 • przez cały okres trwania prawne uzasadnionego interesu Administratora i / lub
 • do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu,

10. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoby, których dane są przetwarzane w serwisie, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane, powinna wysłać takie żądanie poprzez formularz kontaktowy na stronie bramkisms.info lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

Pliki Cookies i podobne technologie.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pakiety danych informatycznych, w formie najczęściej tekstowej, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika. Ich celem jest korzystanie ze stron internetowych w sposób sprawniejszy, wydajniejszy i bardziej komfortowy.

Poprzez domyślne ustawienie przeglądarek, akceptujesz pliki cookies. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki i kontrolować ruch ciasteczek poprzez ich akceptowanie lub odrzucenie. Oczywiście możesz uzyskać dostęp do naszych stron internetowych bez instalowania plików cookies. Nastąpi to jednak kosztem jakości korzystania ze strony internetowej. 3IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zapisuje i korzysta z plików cookies za Twoją zgodą wyrażoną poprzez kontynuowanie przez Ciebie korzystania z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki.

3IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wykorzystuje na swoich stronach internetowych pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:

 • Bezpieczeństwo - wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
 • Preferencje, funkcje i usługi -uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
 • Dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji -rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość stron internetowych lub aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Wydajność, analiza oraz badania - pozyskania wiedzy, badania jak dobrze działają nasze strony internetowe, zrozumienie i ciągłą poprawę produktów, funkcji oraz usług.

Funkcjonalności lub technologie partnerów zewnętrznych:

3IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na swoich stronach korzysta z usług Google Analytics. Narzędzia Google Analytics zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika na stronie (otwarte podstrony które wyświetlił, czas pracy na stronie) w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania strony. Statystyki i analizy aktywności na stronie internetowej są anonimowe. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zapoznaj się z polityką prywatności Google